Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

OFERTA UDZIAŁU W PROJEKTACH

 

OFERTA W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZDZ BIAŁYSTOK

Dobrze trafiłeś! W ZDZ Białystok znajdziesz coś dla siebie!

 

  OSOBOM BEZROBOTNYM OFERUJEMY

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23360,00PLN które możesz przeznaczyć na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności (sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie środek transportu, remont, środki obrotowe itp.). Zanim otrzymasz dotację będziesz uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do napisania Biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej. Po założeniu działalności oferujemy wsparcie doradcze i stały kontakt z opiekunem projektu.

 

Szkolenia i staże zawodowe – szkolenie odpowiadające Twoim indywidualnym potrzebom dodatkowo stypendium około 6,00PLN/godz. co przy 100 godzinnym szkoleniu daje około 600,00PLN; 3 miesiące stażu, na którym otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 1000-1400PLN/m-c, możliwość zdobycia zatrudnienia po stażu

 

Staże zagraniczne (2 miesiące) i szkolenia zawodowe – przygotujemy Cię do wyjazdu jeszcze w Polsce (szkolenie językowe i kulturowe), organizujemy i opłacamy podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki kulturoznawcze, wskazujemy miejsce odbywania stażu. Każdy z uczestników otrzymuje 100euro kieszonkowego/miesięcznie. Zarówno w Polsce jak i za granicą, będąc uczestnikiem projektu masz kontakt ze swoim opiekunem/mentorem. Po powrocie masz zagwarantowane szkolenie zawodowe.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – uczestnicząc w tym kursie masz szansę na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy

 

OSOBOM NA WYPOWIEDZENIU LUB PRACUJĄCYM W FIRMACH PRZECHODZĄCYCH RESTRUKTURYZACJĘ OFERUJEMY

 

Szkolenia i staże zawodowe – szkolenie odpowiadające Twoim indywidualnym potrzebom dodatkowo stypendium około 6,00PLN/godz. co przy 100 godzinnym szkoleniu daje około 600,00PLN; 3 miesiące stażu, na którym otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 1000-1400PLN/m-c, możliwość zdobycia zatrudnienia po stażu

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23360,00PLN, które możesz przeznaczyć na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności (sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie środek transportu, remont, środki obrotowe itp.). Zanim otrzymasz dotację będziesz uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do napisania Biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej. Po założeniu działalności oferujemy wsparcie doradcze i stały kontakt z opiekunem projektu.

 

OSOBOM PRACUJĄCYM OFERUJEMY

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – uczestnicząc w tym kursie masz szansę na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy

O nas w projektach

Aktywnie i profesjonalnie realizujemy pro-społeczne projekty finansowane ze środków krajowych oraz funduszy europejskich. Wsparcie kierujemy m.in. do osób pracujących bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich

Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. W głównej mierze zajmujemy się tematem rozwoju zawodowego osób pracujących oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem. Ponadto prowadzimy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Doświadczenie

Mamy doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie krajowym jak i zagranicznym. Od 2000r. zrealizowaliśmy 50 różnych projektów, o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym poczynając od tych finansowanych przez Bank Światowy, poprzez Fundusze przedakcesyjne Phare aż do Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych projektów od 2005r. daliśmy szansę bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego ponad 18700 kursantom!

Realizowane przez nas projekty są doceniane i wyróżniane m.in. projekt "Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina" otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie "Solidarność pokoleń" zajmując I miejsce.

Ponadto zajmujemy się kompleksową organizacją konferencji, seminariów zarówno tematycznych jak i promocyjnych. Posiadamy także bogate doświadczenie w organizacji i realizacji wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych).

Zapraszamy do współpracy!

Sekcja Projektów

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

O Projekcie

logo RPOWM

Dofinansowanie projektu z UE: 600 189,22 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 30.09.2018
realizuje projekt:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Kadry dla gospodarki

Działanie 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Celem projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych do września 2018 roku.

Projekt skierowany jest do 115 osób dorosłych z podregionu ełckiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 600 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 620 godzin  (kurs realizowany w Giżycku i Ełku)
 • "Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" 732 godziny (kurs realizowany w Olecku)
 • "Ślusarz" 618 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (kurs realizowany w Gołdapi)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami" 503 godziny (kurs realizowany w Piszu)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 470 godzin (kurs realizowany w Węgorzewie)

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz formularz rekrutacyjny i złóż go w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Fomularz zgłoszeniowy

Zapytania ofertowe

1. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 1/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 1KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 1KKZ2017

2. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 2KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 2KKZ2017

3. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 4/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 4KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 4KKZ2018

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja

O Projekcie

logo RPOWM

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2017 – 30.09.2019
realizuje projekt:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Kadry dla gospodarki

Działanie 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Celem projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez dorosłych 80 kobiet i 60 mężczyzn z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 30.06.2017 do 30.09.2019.

Projekt skierowany jest do 140 osób dorosłych (60 mężczyzn i 80 kobiet), w wieku powyżej 18 roku życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (Ełk, Giżycko)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 540 godzin  (Ełk, Giżycko)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 520 godzin  (Ełk, Giżycko, Węgorzewo, Olecko)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (Gołdap)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych" 449 godzin (Ełk, Pisz)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 390 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy" 546 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp" 546 godzin (Ełk)

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 10, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapytania ofertowe

1. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 1KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 1KKZ2017

2. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 2/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 2KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 2KKZ2017

3. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  6/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 6KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 6KKZ2017

4. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 4/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 4KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 4KKZ2017

5. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 6/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 6KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 6KKZ2017

6. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 5/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 5KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 5KKZ2017

7. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.36 Prowadzenie rachunkowości 3/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 3KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 3KKZ2017

 

8. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 8/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 8KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 8KKZ2018

9. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 9/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 9KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 9KKZ2018

10. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 10/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 10KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 10KKZ2018

11. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 11/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 11KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 11KKZ2018

12. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 12/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 12KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 12KKZ2018

13. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 13/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 13KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 13KKZ2018

14. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 14/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 14KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 14KKZ2018

15. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 15/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 15KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 15KKZ2018

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2020 – 28.02.2022
realizuje projekt:

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 112 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 68 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 52 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 22 osoby pracujące do II2022.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w subregionie ełckim tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 112 osób (66 kobiet i 46 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 18 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 18 osób),
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 56 osób),
 • osoby niepełnosprawne (min. 7 osób).

2) 68 osób (29 kobiet i 39 mężczyzn) pracujących i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 92 osób (śr. 100 godzin/osoba),
 • średnio 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 90 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin/osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • minimum 52 osoby znajdą zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi  1 757 952,60 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 494 259,71 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 • osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.03.2020 – 28.02.2022) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają wyżej określone kryteria grupy docelowej.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.03.2020- 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Do pobrania

- regulamin projketu - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby niepracujące - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby pracujące - pobierz

- Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP - pobierz

 

Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycja

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2020 – 28.02.2021
realizuje projekt:

„Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia - II edycja”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy prowadzące do otrzymania zatrudnienia bądź poprawy warunków zatrudnienia przez 56 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z grupy NEET oraz 34 osoby pracujące w wieku 15-29 lat do II2021 z powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci określenia ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
 2. osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych).

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby bierne zawodowo min. 40% wśród osób pozostających bez pracy
 2. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 20% grupy docelowej)
 3. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Sokółka min. 20% grupy docelowej

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Wsparcie osób pracujących (34 osoby)

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 3h/osobę) (opcjonalnie)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50-100 godzin / osobę)

II. Wsparcie osób pozostających bez pracy (56 osób),

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę),
 • szkolenia zawodowe (46 osób) (śr. 50-100 godzin / osobę),
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (28 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osobom zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 30 osób bezrobotnych/ biernych znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 10 osób pracujących poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 686 825,68 zł zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 578 856,68 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń – grudzień 2019)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (styczeń 2020 – luty 2021)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (luty 2020 – luty 2021)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (luty 2020 – luty 2021)

5) Realizacja staży zawodowych (luty 2020 – luty 2021)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki, sokólski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące, spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.01.2020 – 28.02.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2020- 31.12.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.

RODO

Klauzula informacyjna dot. kandydatów do projektu w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do "Młodzi na Start – aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycjanr WND-POWR.01.02.01-20-0014/19 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.05.2020 – 31.12.2022
realizuje projekt:

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022.

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu ełckiego tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  w tym w szczególności tzw. młodzież NEET
 2. osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowanych w PUP lub bierne zawodowo w szczególności tzw. młodzież NEET

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę)
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 100 osób (śr. 100 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 70 osób

II. Osoby pracujące,

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę) dla 20 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin / osoba)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 55 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 17 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy
 • 70 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 573 717,56 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 326 329,15zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (maj 2020 – sierpień 2022)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (maj 2020 – wrzesień 2022)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

5) Realizacja staży zawodowych (maj 2020 – grudzień 2022)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3612zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3612 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają określone w kryteria dotyczące grupy docelowej.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.05.2020- 31.08.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce Do pobrania.

Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 31.10.2021
realizuje projekt:

„Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 74 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 36 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat ełcki, gołdapski lub olecki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 48 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do X2021.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w powiecie ełckim, oleckim lub gołdapskim, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 56 osób (37 kobiety i 37 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 10 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 10 osób),
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (min. 6 osób),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 28 osób).

2) 34 osób (21 kobiet i 15 mężczyzn) pracujących (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 46 osób (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 46 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 28 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 46 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: ełcki, gołdapski lub olecki,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo,  które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

b) osoby pracujące:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
 • osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.10.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 31.10.2021
realizuje projekt:

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 56 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 34 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat giżycki, piski, węgorzewski, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 28 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do X2021.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w powiecie giżyckim, piskim lub węgorzewskim, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 56 osób (33 kobiety i 23 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 10 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 10 osób),
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (min. 6 osób),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 28 osób).

2) 34 osób (14 kobiet i 20 mężczyzn) pracujących (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 46 osób (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 46 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 28 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 46 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: giżycki, piski, węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo,  które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 • osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
 • osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.10.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.