Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Szkoły zaoczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół zaocznych ZDZ w Białymstoku

Do wyboru masz różne typy szkół.

Razem z Nami możesz uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania usług kosmetycznych lub fryzjerskich.

Sprawdź ofertę szkół zaoczych: nabór od semestru jesiennego (po zebraniu grupy) - termin rozpoczęcia: wrzesień 2024

 

Technik Usług Kosmetycznych (KKZ)

 KKZ TUK ikonka

 2-letnia szkoła zaoczna

Czesne: 120,00 zł/ miesiąc (płatne 10 mcy w roku)

Centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Kwalifikacyjny Kurs zawodowy: Technik Usług Kosmetycznych, to idealne rozwiązanie dla absolwentów liceum (matura nie jest wymagana), którzy:

 • interesują się pielęgnacją urody, wizażem i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii,
 • chcą szybko zdobyć atrakcyjny zawód.

Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym, zajęcia teoretyczne są uzupełniane intensywną praktyką, dzięki czemu absolwent jest profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w wybranym zawodzie. Absolwent uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz po zdaniu egzaminów zawodowych dyplom Technika Usług Kosmetycznych.

 • Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kosmetycznej.
 • Nasi wykładowcy i instruktorzy to nauczyciele z wieloletnim doświadczenie, praktycy.
 • Od lat słuchacze naszej szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 • przeprowadzać zabiegi na twarz, szyję, dekolt i ciało;
 • profesjonalnego WIZAŻU;
 • technik przedłużania i zagęszczania rzęs;
 • stylizacji paznokci;
 • pielęgnacji stóp, pedicure;
 • depilacji;
 • dodatkowo: poznasz technikę STROBINGU na warsztatach z DOROTA LANGE MakeUp Academy

Ramowy program zajęć:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy zawodowy;
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Absolwent potrafi:

 • przeprowadzić diagnozę kosmetyczną;
 • wykonać zabieg kosmetyczny i upiększający;
 • wykonywać zabieg fizykalny;
 • zastosować preparat chemiczny w kosmetyce;
 • udzielić porad kosmetycznych;
 • zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Absolwent przygotowany jest do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • salonach urody, SPA;
 • gabinetach pielęgnacji dłoni stóp;
 • firmach kosmetycznych;
 • własnym gabinecie kosmetycznym.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   kserokopia dowodu osobistego
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie  świadectwo)
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

 

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

KKZ TUF ikonka

Informacje organizacyjne dla słuchaczykształcimy w zawodzie FRYZJER I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH;

 • kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
 • czesne: 100,00 zł/miesiąc (płatne 10 mcy w roku)

 

 


Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

 • Szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
 • kwalifikacja FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich  - 1,5 roku
  termin:  wrzesień 2023
 • kwalifikacja  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur – 0,5 roku

Jakich przedmiotów uczymy sie w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

FRK 01 Wykonywanie usług fryzjerskich FRK 03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
przedmioty w kształceniu teoretycznym: przedmioty w kształceniu teoretycznym:

- bezpieczeństwo i higiena pracy we fryzjerstwie

- podstawy fryzjerstwa

- materiały fryzjerskie

- techniki i technologie fryzjerskie

- język angielski we fryzjerstwie

- projektowanie i estetyka

- kreowanie wizerunku

- język angielski we fryzjerstwie

przedmioty w kształceniu praktycznym: przedmioty w kształceniu praktycznym:

- pielęgnacja włosów i skóry głowy

- upięcia i formowanie fryzur

- strzyżenie damskie i barbering

- koloryzacja
- pracownia fryzur artystycznych

 

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2019.652)

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.


Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskam po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji FRK.01 - otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji FRK.03 uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich


Zasady rekrutacji: 

Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające naukę w szkole. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie przysługuje legitymacja szkolna.

Wymagane dokumenty:

 •   wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 •   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 •   kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub zawodowej
 •   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).

Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ. 

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 • Nauka trwa 1 rok
 • Forma nauki: zaoczna (zjazdy w soboty i niedziele)
 • czesne: 120,00 zł/miesiąc
 • Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie: PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 KKZ PO

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy poligrafii
 3. Przygotowanie materiałów graficznych
 4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
 5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
 6. Język obcy zawodowy
 7. Kompetencje personalne i społeczne
 8. Organizacja pracy małych zespołów

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Informacje i zapisy do Szkół Zaocznych:

ZDZ BiałystokZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77

15-003 Białystok

Tel. 85 675 24 91

szkoly@zdz.bialystok.pl