Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja

O Projekcie

logo RPOWM

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2017 – 30.09.2019
realizuje projekt:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Kadry dla gospodarki

Działanie 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Celem projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez dorosłych 80 kobiet i 60 mężczyzn z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 30.06.2017 do 30.09.2019.

Projekt skierowany jest do 140 osób dorosłych (60 mężczyzn i 80 kobiet), w wieku powyżej 18 roku życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (Ełk, Giżycko)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 540 godzin  (Ełk, Giżycko)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 520 godzin  (Ełk, Giżycko, Węgorzewo, Olecko)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (Gołdap)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych" 449 godzin (Ełk, Pisz)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 390 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy" 546 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp" 546 godzin (Ełk)

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 10, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapytania ofertowe

1. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 1/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 1KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 1KKZ2017

2. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 2/KKZ/2017

Zapytanie ofertowe 2KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 2KKZ2017

3. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  6/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 6KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 6KKZ2017

4. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 4/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 4KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 4KKZ2017

5. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 6/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 6KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 6KKZ2017

6. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 5/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 5KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 5KKZ2017

7. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.36 Prowadzenie rachunkowości 3/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 3KKZ2017      Załączniki do zapytania ofertowego 3KKZ2017

 

8. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 8/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 8KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 8KKZ2018

9. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 9/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 9KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 9KKZ2018

10. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 10/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 10KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 10KKZ2018

11. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 11/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 11KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 11KKZ2018

12. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 12/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 12KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 12KKZ2018

13. Przeprowadzenie zajęć w ramach Kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.36 Prowadzenie rachunkowości 13/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 13KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 13KKZ2018

14. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 14/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 14KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 14KKZ2018

15. Przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 15/KKZ/2018

Zapytanie ofertowe 15KKZ2018      Załączniki do zapytania ofertowego 15KKZ2018