Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

OFERTA UDZIAŁU W PROJEKTACH

 

OFERTA W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZDZ BIAŁYSTOK

Dobrze trafiłeś! W ZDZ Białystok znajdziesz coś dla siebie!

 

  OSOBOM BEZROBOTNYM OFERUJEMY

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23360,00PLN które możesz przeznaczyć na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności (sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie środek transportu, remont, środki obrotowe itp.). Zanim otrzymasz dotację będziesz uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do napisania Biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej. Po założeniu działalności oferujemy wsparcie doradcze i stały kontakt z opiekunem projektu.

 

Szkolenia i staże zawodowe – szkolenie odpowiadające Twoim indywidualnym potrzebom dodatkowo stypendium około 6,00PLN/godz. co przy 100 godzinnym szkoleniu daje około 600,00PLN; 3 miesiące stażu, na którym otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 1000-1400PLN/m-c, możliwość zdobycia zatrudnienia po stażu

 

Staże zagraniczne (2 miesiące) i szkolenia zawodowe – przygotujemy Cię do wyjazdu jeszcze w Polsce (szkolenie językowe i kulturowe), organizujemy i opłacamy podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki kulturoznawcze, wskazujemy miejsce odbywania stażu. Każdy z uczestników otrzymuje 100euro kieszonkowego/miesięcznie. Zarówno w Polsce jak i za granicą, będąc uczestnikiem projektu masz kontakt ze swoim opiekunem/mentorem. Po powrocie masz zagwarantowane szkolenie zawodowe.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – uczestnicząc w tym kursie masz szansę na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy

 

OSOBOM NA WYPOWIEDZENIU LUB PRACUJĄCYM W FIRMACH PRZECHODZĄCYCH RESTRUKTURYZACJĘ OFERUJEMY

 

Szkolenia i staże zawodowe – szkolenie odpowiadające Twoim indywidualnym potrzebom dodatkowo stypendium około 6,00PLN/godz. co przy 100 godzinnym szkoleniu daje około 600,00PLN; 3 miesiące stażu, na którym otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 1000-1400PLN/m-c, możliwość zdobycia zatrudnienia po stażu

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23360,00PLN, które możesz przeznaczyć na zakupy niezbędne do prowadzenia działalności (sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie środek transportu, remont, środki obrotowe itp.). Zanim otrzymasz dotację będziesz uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do napisania Biznesplanu i prowadzenia działalności gospodarczej. Po założeniu działalności oferujemy wsparcie doradcze i stały kontakt z opiekunem projektu.

 

OSOBOM PRACUJĄCYM OFERUJEMY

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – uczestnicząc w tym kursie masz szansę na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy