Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Bony na szkolenia

Logauebony

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje szkolenia dofinansowane w 85% w ramach projektów:

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20  oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

Rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl
 
NIE CZEKAJ! Liczy się szybkość i kolejność zgłoszeń danego dnia i o danej godzinie rozpoczęcia rekrutacji.
 
 

Po otrzymaniu Bonu na szkolenie:

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

i zapisuj się na szkolenia, na których możesz wykorzystać Bon.

 

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSÓW Z DOFINANSOWANIEM 85%

 

logobns

W Ośrodku ZDZ w Białymstoku można zrealizować kursy z następujących form kształcenia:

Poddziałania 3.2.1

Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 

Szkolenia realizowane są przez ośrodki kształcenia w Białymstoku


Informacje o szkoleniach z dofinansowaniem

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77,

15-003 Białystok

tel. 85 675 13 89, 85 675 25 17,

kom. 789221386

mail: bialystok@zdz.bialystok.pl