Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Bony na szkolenia

Logauebony

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje szkolenia dofinansowane w 85% w ramach projektów:

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20  oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

Rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl
 
NIE CZEKAJ! Liczy się szybkość i kolejność zgłoszeń danego dnia i o danej godzinie rozpoczęcia rekrutacji.
 

Konkurs nr 3
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1. (kursy komputerowe)
Termin: 14.02.2022 r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 600 wniosków
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:
– osoby o niskich kwalifikacjach (bez wyższego wykształcenia)
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku poniżej 25 roku życia

Poddziałanie 3.2.2

Konkurs nr 3
Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2. (kursy zawodowe)
Termin: 15.02.2022 r.
Godz. 8:00
Limit wniosków: 350 wniosków
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Po otrzymaniu Bonu na szkolenie:

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

i zapisuj się na szkolenia, na których możesz wykorzystać Bon.

 

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSÓW Z DOFINANSOWANIEM 85%

 

logobns

W Ośrodku ZDZ w Białymstoku można zrealizować kursy z następujących form kształcenia:

Poddziałania 3.2.1

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Prowadzenie sklepu internetowego (obsługa programu Shoper)
 • Obsługa programu Adobe Photoshop
 • Podstawy pracy z programem AutoCAD
 • język angielski indywidualnie (termin usługi dobierany indywidualnie do uczestnika po uzgodnieniach)

Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Grafik komputerowy (Photoshop, Illustrator)
 • Kurs florystyczny
 • Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i zdobyciem uprawnień zawodowych:
 • kursy spawalnicze: MAG - 135, TIG - 141, MIG - 131, elektroda - 111, acetylenowo - tlenowe - 311,
 • kursy i uprawnienia elektroenergetyczne
 • wózki jezdniowe
 • Kucharz - kurs czeladniczy
 • Cukiernik - kurs czeladniczy
 • Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym Krajowego Centrum Akredytacji:
 • Kurs krawiecki
 • Kurs wizażu z elementami charakteryzacji I i II stopnia (160 godzin)
 • Nowoczesne metody stylizacji paznokci
 • Kurs fotograficzny z komputerową obróbką zdjęć
 • Marketing w sieci

 

Szkolenia realizowane są przez ośrodki kształcenia w Białymstoku


Informacje o szkoleniach z dofinansowaniem

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77,

15-003 Białystok

tel. 85 675 13 89, 85 675 25 17,

kom. 789221386

mail: bialystok@zdz.bialystok.pl