Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Kursy czeladnicze

kurs czeladniczyZostań czeladnikiem w jednym z wiodących zawodów.

Organizujemy w Białymstoku kursy zakończone egzaminem czeladniczym.

 

 thumb czyste logo zdzIzba rzemieślnicza

Jako jedyny ośrodek kształcenia w Białymstoku mamy podpisaną umowę współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, na mocy której nasi absolwenci bezpośrednio po kursie mogą przystąpić do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie.

Tytuł czeladnika w zawodzie jest ceniony zarówno w kraju jak i za granicą (zwłaszcza na terenie Niemiec).

ZDZ we współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku przygotował propozycję szkoleń obejmujących 200 godzin nauki i zakończonych egzaminem czeladniczym w zawodach:

Kucharz

 kucharzCzego się nauczysz na kursie kucharz?

 • przechowywania i obróbki wstępnej żywności;
 • zasad żywienia, podstaw dietetyki;
 • sporządzania potraw i napojów na podstawie receptur;
 • używania sprzętu i urządzeń kuchennych;
 • podstaw prowadzenia działalności gospodarczej i zasad rachunkowości.

 Rekrutacja: wiosna 2021

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

monterCzego się nauczysz na kursie montera instalacji i urządzeń sanitarnych?

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami;
 • dobierać materiały, armaturę, urządzenia do montażu instalacji sanitarnych;
 • wykonywać roboty przygotowawcze związane z montażem instalacji sanitarnych;
 • montować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne;
 • wykonywać roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacji instalacji i urządzeń sanitarnych

Rekrutacja: jesień 2021 

 

Stolarz meblowy

 stolarzCzego się nauczysz na kursie stolarz meblowy?

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami;
 • wykonywać wyroby stolarstwa meblowego z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonywać prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywać naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarstwa meblowego.

Rekrutacja: wiosna 2022!

Glazurnik

glazurnikCzego się nauczysz na kursie glazurnika?

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami;
 • obliczać ilości poszczególnych składników i innych potrzebnych materiałów;
 • organizować stanowisko pracy;
 • wykonywać określonego rodzaju okładziny z zastosowaniem różnych technologii;
 • wykonywać kolejne warstwy i prace wykończeniowe podłogi;
 • kalkulować koszty i obliczać należność za wykonaną pracę.

Rekrutacja: jesień 2021

 Nasze atuty:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • dogodne godziny zajęć dopasowane do kursantów;
 • kurs zakończony egzaminem na tytuł czeladnika w zawodzie przed Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości.
 • możliwość rozłożenia płatności na raty.

Warunki uczestnictwa w kursie czeladniczym:

 • ukończone 21 lat;
 • ukończone gimnazjum (lub 8-letnia szkoła podstawowa);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie

 

IMG 3873Więcej informacji i rekrutacja:

ZDZ w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 77 pok. 6

Tel. 85 675 13 89

bialystok@zdz.bialystok.pl