Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Rekrutacja_phone Rekrutacja_phone_landscape Rekrutacja_tablet Rekrutacja_main
class="btns">Dowiedz się więcej

Najbliższe szkolenia

Aktualności

Projekty

 • Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia
 • Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja
 • Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

front POwer19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

 

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • są w wieku do 30 lat
 • zamieszkują powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki

A) są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

lub

B) są pracujące.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach (tylko dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo).

Dowiedz się więcej

Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących - III edycja

 

Kwalifikacje III foto

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

  Projekt jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki
 • są niepracujace (bierne zawodowo)

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne staże w lokalnych przedsiębiorstwach oraz wsparcie towarzyszące: stypendia szkoleniowe za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży ....

 Szczegółowe informacje

Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 

Pracujący19 logo

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

 

Projekt jest skierowany do osób pracujących spejniających poniższe warunki:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj,  osoby których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
  lub osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
  lub osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych

 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz wsparcie towarzyszące: stypendia szkoleniowe za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych ....

 Szczegółowe informacje

O nas

zdz bialystok siedziba

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej

Egzaminy energetyczne i spawalnicze

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych....

czytaj więcej