Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Rozpoznania rynku

Projekt "Nowe kwalifikacje - Nowe Perspektywy – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0073/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozeznanie rynku z dn. 8.06.2020 nr 1/Perspektywy/2020 na zakup i dostawę 10 laptopów i 10 tabletów. Oferty należy składać do dn 16.06.2020r.
  - rozeznanie nr 1/Perspektywy19/2020
  - formularz ofertowy do rozeznania nr 1/Perspektywy19/2020
 2. Rozeznanie rynku z dn.17.06.2020 nr 5/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.06.2020
 3. Rozeznanie rynku z dn. 15.05.2020 nr 4/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty składać do 22.05.2020
 4. Rozeznanie rynku z dn. 27.04.2020 nr 4/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 4.05.2020
 5. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 3/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na operatora koparko ładowarki kl. III. Oferty składać do 21.02.2020
 6. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 2/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 1 osoby. Oferty składać do 21.02.2020
 7. Rozeznanie rynku z dn. 14.02.2020 nr 1/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat.”D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 2 osób. Oferty składać do 19.02.2020
 8. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 3/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B+E Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 9. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 2/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 10. Rozeznanie rynku z dn. 15.01.2020 nr 1/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 21.01.2020
 11. Rozeznanie rynku z dn. 18.10.2029 nr 2/14/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 25.10.2019
 12. Rozeznanie rynku z dn. 27.09.2019 nr 20/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.10.2019
 13. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 15/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 14. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 14/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 15. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gizycku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 16. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Piszu zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 17. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Węgorzewie zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 18. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/PerspektywyWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 19. Rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

Projekt "Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0077/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozpoznanie rynku z dnia 25.01.2021r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2021 na przeprowadzenie szkolenia Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż. Oferty składać do 02.02.2021
 2. Rozpoznanie rynku z dnia 23.10.2020r. nr 1/12/2020/AktywnośćWM19 na przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty składać do 27.10.2020
 3. Rozpoznanie rynku z dnia 24.08.2020r. nr 7/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko ładowarki kl III. Oferty składać do 30.08.2020
 4. Rozpoznanie rynku z dnia 6.03.2020r. nr 5/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Strzyżenie damskie, formy masywne. Oferty składać do 16.03.2020
 5. Rozpoznanie rynku z dnia 27.01.2020r. nr 4/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych zaistniałych w różnych sytuacjach według zmian w przepisach na 2020. Oferty należy składać do 3.02.2020
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 3/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Rozliczenia VAT, najczęściej popełniane błędy i interpretacje. Oferty należy składać do dn 3.02.2020
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Kuchnia śródziemnomorska. Oferty należy składać do dn 31.01.2020
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 03.01.2020r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia operator koparko ładowarki kl III. Oferty należy składać do dn 10.01.2020
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 21.10.2019r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprwadzenie szkolenia Narzędzia, formularze, procedury, raporty, strategie w HR. Oferty składać do dnia 28.10.2019
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 12.08.2019r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprowadzenie szkolenia Terapia zajęciowa. Oferty należy składać do dn 19.08.2019
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Olecku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 12. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gołdapi zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 13. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Ełku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 14. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/AktywnośćWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 15. Rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

 

Projekt "Twój Cel - PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego" RPWM.10.02.00-28-0068/18

 Zapraszamy do składania ofert na: 

 1. Rozpoznanie rynku z dn. 21.01.2019 nr 1/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia Rusztowania budowlano- montażowe metalowe montaż i demontaż. Oferty należy składać do dn 29.01.2019, do godz. 10:00.
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 13.02.2019 nr 01/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia koparko - ładowarki III kl. Oferty należy składać do dn 20.02.2019, do godz. 15:30.
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 18.02.2019 nr 01/12/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn 08.03.2019, do godz. 15:00.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 25.02.2019 nr 10/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 08.03.2019, do godz. 15:00.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 16.04.2019 nr 2/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kadr i płac. Oferty należy składać do dn 19.04.2019, do godz. 10:00.
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 09.05.2019 nr 3/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 14.05.2019, do godz. 10:00.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 17.06.2019 nr 1/14/2019/PracaWM18 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie robót wykończeniowych żywica dekoracyjna i beton dekoracyjny. Oferty należy składać do dn 25.06.2019, do godz. 10:00.
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 03.01.2020 nr 1/11/PracaWM18/20 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie operator koparko ładowarki kl III. Oferty należy składać do dn 10.01.2020r. do godz. 10.00.

Projekt "MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja" POWR.01.02.01-28-0069/18

 Zapraszamy do składania ofert na:

 

 1. Rozpoznanie rynku z dn.28.01.2019 nr 6/2019 na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko - ładowarki kl. III. Oferty należy skłądać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 4/2019 na prowadzenie szkolenia Manicure Tytanowy LART Kolor + French. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 3/2019 na prowadzenie szkolenia stylizacja rzęs metodą 1:1. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 08.02.2019 nr 01/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 15.02.2019, do godz. 10:00.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 18.02.2019 nr 10/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B. Oferty nalezy składać do dn. 01.03.2019 do godz. 10:00
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 14.03.2019 nr 11/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.03.2019 do godz. 10:00.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 20.03.2019 nr 9/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Oferty należy składać do dn. 29.03.2019 do godz. 10:00
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 05.04.2019 nr 5/2019 na prowadzenie szkolenia operator koparko – ładowarki kl. III. Oferty należy składać do dn. 15.04.2019 do godz. 10:00.
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 02.05.2019 nr 12/2019 na prowadzenie szkolenia AutoCAD. Oferty należy składać do dn. 13.05.2019 do godz. 10:00.
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 8/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 7/2019 na prowadzenie szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00

 

Projekt "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja" RPWM.10.05.00-28-0004/16

 1. Rozpoznanie rynku z dn. 20.06.2017r. nr 4/PomagamyWM17 na dostawę do Ośrodka w Olecku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 27.06.2017. 
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 20.06.2017r. nr 4/PomagamyWM17 na dostawę do Ośrodka w Ełku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 27.06.2017. 
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 22.06.2017r. nr 3/PomagamyWM17 na realizację warsztatów „Gotowość do zmian” . Oferty należy składać do dn. 29.06.2017.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 20.07.2017r. nr 1/2017 na dostawę do Ośrodka w Gołdapi zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 03.08.2017.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 25.07.2017r. nr 3/2017 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. D" . Oferty należy składać do dn. 31.07.2017.
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 25.07.2017r. nr 4/2017 na realizację szkolenia pn. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D" . Oferty należy składać do dn. 31.07.2017.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 01.08.2017r. nr 5/PomagamyWM17 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 08.08.2017r.
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 10.01.2018r. nr 1/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych". Oferty należy składać do dn. 26.01.2018r.
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 1/2018 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. C" . Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 2/2018 na realizację szkolenia pn. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C + E". Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 3/2018 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. C+E" . Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 12. Rozpoznanie rynku z dn. 26.02.2018r. nr 4/2018 na realizację szkolenia pn. "Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C + E” . Oferty należy składać do dn. 05.03.2018.
 13. Rozpoznanie rynku z dn. 22.03.2018r. nr 2/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Tułów - baza do ruchu". Oferty należy składać do dn. 28.03.2018r.
 14. Rozpoznanie rynku z dn. 23.03.2018r. nr 3/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Suche igłowanie - medyczna akupunktura". Oferty należy składać do dn. 28.03.2018r.
 15. Rozpoznanie rynku z dn. 22.10.2018r. nr 4/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.
 16. Rozpoznanie rynku z dn. 22.10.2018r. nr 5/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Terapia Wisceralna". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.
 17. Rozpoznanie rynku z dn. 11.03.2019r. nr 1/11/Pomagamywm17/2019 na przeprowadzenie szkolenia "Kosmetologia estetyczna". Oferty należy składać do dn. 14.03.2019r.Kosmetologia estetyczna". Oferty należy składać do dn. 14.03.2019r.
 18. Rozpoznanie rynku z dn. 14.03.2019r. nr 2/11/Pomagamywm17/2019 na przeprowadzenie szkolenia "Operator koparko ładowarki kl III" i "Koparka kl. III". Oferty należy składać do dn. 15.03.2019r.Operator koparko ładowarki kl III" i "Koparka kl. III". Oferty należy składać do dn. 15.03.2019r.

Projekt "WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" UDA-RPPD.02.03.00-20-0052/15

Zapraszamy do składania ofert na: 

1. Rozpoznanie rynku z dn. 1.03.2017r nr 1/Wsparcie17 na ocenę formularzy rekrutacyjnych. Oferty należy składać do dn 10.03.2017r.

2. Rozpoznanie rynku z dn. 11.12.2017 nr 2/Wsparcie17 na przeprowadzenie doradztwa biznesowego. Oferty należy składać do dn 18.12.2017r.   

Projekt "Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" UDA-RPPD.02.03.00-20-0053/15

Zapraszamy do składania ofert na: 

1. Rozpoznanie rynku z dn. 1.03.2017r nr 1/Dotacje17 na ocenę formularzy rekrutacyjnych. Oferty należy składać do dn 10.03.2017r.

Projekt "Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących" RPPD.02.01.00-20-0157/17

Zapraszamy do składania ofert na: 

 1. Rozpoznanie rynku z dn 8.05,2018 na szkolenie prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, badaniami learkimi oraz egzaminem. Oferty składać do 14.05.2018.