Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Produkcja

Zamówienia

Zamówienia, gwarancja, warunki dostawy i płatności 

Producent udziela na w/w wyroby gwarancji 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
W okresie gwarancyjnym Producent zapewnia bezpłatne usunięcie uszkodzeń, powstałych na skutek ukrytych wad materiałowych lub montażowych. 

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. 
Wykonujemy również naprawy pogwarancyjne na koszt zamawiającego. 

Zamównienia realizujemy w uzgodnionym terminie.

Wyroby dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich lub własnym transportem. 

Warunki płatności do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela: 

Warsztat 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
Białystok, ul. Nowy Świat 1 
tel./fax. (0-85) 742-24-81 lub 742-24-82  
tel. kom. 0501 283 752
e-mail: produkcja@zdz.bialystok.pl