Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

O nas w projektach

Aktywnie i profesjonalnie realizujemy pro-społeczne projekty finansowane ze środków krajowych oraz funduszy europejskich. Wsparcie kierujemy m.in. do osób pracujących bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich

Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. W głównej mierze zajmujemy się tematem rozwoju zawodowego osób pracujących oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem. Ponadto prowadzimy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Doświadczenie

Mamy doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie krajowym jak i zagranicznym. Od 2000r. zrealizowaliśmy 50 różnych projektów, o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym poczynając od tych finansowanych przez Bank Światowy, poprzez Fundusze przedakcesyjne Phare aż do Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych projektów od 2005r. daliśmy szansę bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego ponad 18700 kursantom!

Realizowane przez nas projekty są doceniane i wyróżniane m.in. projekt "Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina" otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie "Solidarność pokoleń" zajmując I miejsce.

Ponadto zajmujemy się kompleksową organizacją konferencji, seminariów zarówno tematycznych jak i promocyjnych. Posiadamy także bogate doświadczenie w organizacji i realizacji wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych).

Zapraszamy do współpracy!

Sekcja Projektów