Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Z Dobrym Zawodem w Dorosłość - część inwestycyjna

O projekcie

 EFS

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.07.2019 do 31.03.2020
realizuje projekt:

„Z Dobrym Zawodem w Dorosłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2. Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonowania

Dofinasowanie projektu z UE: 1 416 397,56 zł

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ w Białymstoku, poprzez modernizację bazy kształcenia zawodowego z uwzględnieniem dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych do III 2020r.

Zapytania ofertowe

1/BOF/2019 Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Projekt budowlany

Projekt budowlany ZAMIENNY

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185731

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

1-2/BOF/2019 Budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku

Zapytanie ofertowe 1-2BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 1-2BOF2019

Projekt budowlany

Projekt budowlany ZAMIENNY

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1193665

Informacja o wynikach postępowania 1-2BOF2019

 

2/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w dwóch salach dydaktycznych zlokalizowanych na poddaszu budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 2BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 2BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185933

Informacja o wynikach postępowania 2BOF2019

 

3/BOF/2019 Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w 3 pracowniach fryzjerskich w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.

Zapytanie ofertowe 3BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 3BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185961

Informacja o wynikach postępowania 3BOF2019

 

4/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do platformy dla osób niepełnosprawnych (zewnętrznej windy) przy budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77 - ZAPYTANIE ANULOWANE

Zapytanie ofertowe 4BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 4BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186618

 

4/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do platformy dla osób niepełnosprawnych (zewnętrznej windy) przy budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77 - ZAPYTANIE ANULOWANE

Zapytanie ofertowe 4BOF2019 II

Załączniki do zapytania ofertowego 4BOF2019 II

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1188621

 

4-3/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do platformy dla osób niepełnosprawnych (zewnętrznej windy) przy budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77

Zapytanie ofertowe 4-3BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 4-3BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1192717

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

5/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac hydraulicznych w istniejącej łazience dla osób niepełnosprawnych w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 5BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 5BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191269

Informacja o wynikach postępowania 5BOF2019

 

6/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowanie oraz pracach wykończeniowych w pracowniach: poligraficznej, introligatorskiej oraz w piwnicy budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.

Zapytanie ofertowe 6BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 6BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191492

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

7/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na szpachlowaniu i malowaniu pracowni fryzjerskich o powierzchni 220 m² w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 7BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 7BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191361

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

8/BOF/2019 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających dostosowaniu istniejącej łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 8BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 8BOF2019

Wymiary łazienki 8BOF2019

Projekt łazienki 8BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191592

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

9/BOF/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli w trzech pracowniach fryzjerskich, pracowni kosmetycznej oraz pracowni cyfrowych procesów poligraficznych znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok - ZAPYTANIE ANULOWANE

Zapytanie ofertowe 9BOF2019

Zapytanie ofertowe 9BOF2019 zmienione 24.09.2019

Załączniki do zapytania ofertowego 9BOF2019

Pracownia poligraficzna - wymiary

Pracownia poligraficzna - poglądowy projekt

Pracownia kosmetyczna - wymiary

Pracownia kosmetyczna - poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 2 - wymiary

Pracownia fryzjerska nr 2 - poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 3 - wymiary

Pracownia fryzjerska nr 3 - poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 4 - wymiary

Pracownia fryzjerska nr 4 - poglądowy projekt

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1206225

 

10/BOF/2019 Dostawa 2 projektorów do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 10BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 10BOF2019

Informacja o wynikach postępowania 10BOF2019

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209249

 

11/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskich znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 11BOF2019

Zapytanie ofertowe 11BOF2019 zmiana 30.10.2019

Załączniki do zapytania ofertowego 11BOF2019

Pytania i wyjaśnienia

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213787

Informacja o wynikach postępowania 11BOF2019

 

12/BOF/2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej - ZAPYTANIE ANULOWANE

Zapytanie ofertowe 12BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 12BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215169

 

12-2/BOF/2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej.

Załączniki do zapytania ofertowego 12-2BOF2019

Zapytanie ofertowe 12-2BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215814

Pytania i odpowiedzi 07.11.2019

Informacja o wynikach postępowania 12-2BOF2019

 

13/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni kosmetycznej znajdującej się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 13BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 13BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219035

Informacja o wynikach postępowania 13BOF2019

 

14/BOF/2019 Zakup i dostawa 26 treningowych główek fryzjerskich wraz z statywami do pracowni fryzjerskich znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 14BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 14BOF2019

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222018

Informacja o wynikach postępowania

Zespół oceniający do realizacji zamówienia wybrał ofert złożoną przez następującego Wykonawcę:
SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce, data wpłynięcia oferty: 16.12.2019, oferowana cena brutto: 33 200,00 zł

 

16/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fotograficznej znajdującej się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 16BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 16BOF2019

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222403

Informacja o wynikach postępowania

Zespół oceniający do realizacji zamówienia wybrał oferty złożone przez następujących Wykonawców:
Część I - Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, data wpłynięcia oferty 15.12.2019, cena oferty 46 573,95 zł
Część II - DATA 4M Sp. z o.o., ul. Podleśna 3/11, 15-227 Białystok, data wpłynięcia oferty 18.12.2019, cena oferty 13 770,00 zł

 

9-3/BOF/2019 Wykonanie, dostawa i montaż mebli w trzech pracowniach fryzjerskich, pracowni kosmetycznej oraz pracowni cyfrowych procesów poligraficznych znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223360

Zapytanie ofertowe 9-3BOF2019

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego

Wymiary pracowni

Pracownia fryzjerska nr 2 – Wymiary i poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 3 – Wymiary i poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 3 - Zaplecze – Wymiary i poglądowy projekt

Pracownia fryzjerska nr 4 – Wymiary i poglądowy projekt

Pracownia cyfrowych procesów poligraficznych (komputerowa) – Wymiary i poglądowy projekt

Pracownia kosmetyczna – Wymiary i poglądowy projekt

Informacja o wynikach postępowania

Zespół oceniający do realizacji zamówienia wybrał oferty złożone przez następujących Wykonawców:
Część I - DEMAR Daniela Przeworska, ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok. Data wpływu oferty: 18.12.2019. Oferowana cena brutto: 81 500,00 zł (VAT 23%).
Część II - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., ul. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok. Data wpływu oferty: 23.12.2019. Oferowana cena brutto: 17 403,27 zł (VAT 23%).
Część III - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., ul. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok. Data wpływu oferty: 23.12.2019. Oferowana cena brutto: 21 279,00 zł (VAT 23%).

 

17-3/BOF/2019 Zakup i dostawa oprogramowania graficznego do pracowni dydaktycznych znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226219

Zapytanie ofertowe 17-3BOF2019

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania

 

15/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231292

Zapytanie ofertowe 15BOF2019

Formularz ofertowy i załączniki do zapytania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania 15BOF2019

 

15-2/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234515

Zapytanie ofertowe 15-2BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 15-2BOF2019

Informacja o wynikach postępowania 15-2BOF2019

 

18/BOF/2019 Zakup i dostawa 26 suszarek do pracowni fryzjerskich znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242190

Zapytanie ofertowe 18BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 18BOF2019

Informacja o wynikach postępowania 18BOF2019

 

19/BOF/2019 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253126

Zapytanie ofertowe 19BOF2019

Załączniki do zapytania ofertowego 19BOF2019

Informacja o wynikach postępowania 19BOF2019