Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Hiszpańskie doświadczenie – staże uczniów szkół ZDZ

Aktualności

walencja7

Rekrutacja do II grupy trwa!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii!

Oferujemy:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji listopad - grudzień 2018.
 • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania), w terminie 21.01.2019 – 01.02.2019r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego, opiekę oraz kieszonkowe na drobne wydatki.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 23.10.2018r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.


Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii!

Oferujemy:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji kwiecień - czerwiec 2018.
 • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania), w terminie 17.09.2018 – 28.09.2018r.

 Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego, opiekę oraz kieszonkowe na drobne wydatki.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 6.04.2018r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

image002

W okresie 01.12.2017r – 31.07.2019r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Hiszpańskie doświadczenie– staże uczniów szkół ZDZ" nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037900 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Cel projektu:

 • rozwój uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
 • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik transportu kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji kwiecień - czerwiec 2018 (I grupa) oraz październik 2018 – styczeń 2019 (II grupa)
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjerską oraz w firmach związnanych z transportem kolejowym w terminie 17.09.2018 – 28.09.2018r I grupa oraz 21.01.2019 – 01.02.2019r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

Rezultaty

 • 30 ucznów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik transportu kolejowego odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Walencji (Hiszpania). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich, Metrovalencia, gdzie uczeniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie zmotywowała uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwoliła ukształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie otrzymali certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejski
 • Przed wyjazdem na staż uczniowie uczestniczyli w 30-godzinnym kursie języka hiszpańskiego zawodowego
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczeniowie poznawali kulturę i obyczaje Walencji/ Hiszpaniii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Zwiedzili Walencję, Benidorm, Altea, Cabo de Sant Antoni, Xñabia-Déniaej oraz Miasto Nauki i Sztuki, Oceanarium, Muzeum Las Fallas.