Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne (województwo warmińsko-mazurskie)

O Projekcie

pomagamy

Projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL.

Realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-28-014/11-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w okresie 01.07.2011 - 30.06.2013.

 Celem projektu było podtrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych, poprzez kompleksowe wsparcie 50 kobiet i 50 mężczyzn z woj. warmińsko – mazurskiego.

Powyższy cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, staży i dotacji na założenie działalności gospodarczych, dzięki któremu uczestnicy dostosowali swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymali pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Osobom zainteresowanym i spełniającym kryteria rekrutacji oferowaliśmy jedną z dwóch możliwych ścieżek uczestnictwa w projekcie:

I ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA - STAŻE (I ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
  • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia zawodowe (Średnio 100 godz./osoba)
 • Staże: 3- miesięczne staże w warmińsko-mazurskich przedsiębiorstwach

II ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZĄ (II ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
  • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia zawodowe (do 100 godz./osoba)
 • Wsparcie na założenie działalności gospodarczej:(tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (30 godz.)
  • Doradztwo biznesowe (3godz./ osoba)
  • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone 10 Beneficjentom Pomocy
  • Wsparcie pomostowe (1100 zł/mies.) przez okres do 12 miesięcy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin
 • Refundacja opieki nad osobą zależną

Rezultaty

 • 115 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem pracy z przyczyn zakładu pracy, otrzymało kompleksowe wsparcie, w tym 58 Kobiet i 57 mężczyzn
 • 61 osób znalazło nowe miejsce zatrudnienia ( w tym 32 Kobiety i 29 Mężczyzn)
 • 11 osób otrzymało środki finasowe na założenie działalności gospodarczej do 40 tysięcy oraz wsparcie pomostowe, powstało 11 firm