Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2003 r.

Opis

W okresie od grudnia 2003r. do września 2004r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zrealizował projekt o nazwie "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2003 r.", finansowany ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Niniejszy projekt zrealizowany został przez szkoły znajdujące się przy ośrodkach terenowych ZDZ Białystok. Każda z 12 szkół organizowała odrębne szkolenia kierowane do mieszkańców terenów wiejskich. Wszystkie szkolenia były ukierunkowane bądź na zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców wsi bądź na podnoszenie kwalifikacji rolników.

Zorganizowano łącznie 16 szkoleń z zakresu obsługi komputera - przygotowania do uzyskania Certyfikatu ECDL dla 240 osób, 2 szkolenia kosmetyczne dla 48 osób, dwa szkolenia z obsługi komputera z projektowaniem stron WWW dla 30 osób oraz dwa szkolenia na temat zasad prowadzenia rachunkowości rolnej dla 30 osób. Na szkolenia kwalifikowane były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim posiadające miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.