Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Nowy START – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa (woj. podlaskie)

O projekcie

nowy start

W okresie 01.02.2012 r. – 30.06.2013r. realizowaliśmy projekt „Nowy START – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (UDA-POKL.08.01.02-20-043/11-00) skierowany do 540 osób odchodzących z rolnictwa (rolników lub domowników) ubezpieczonych w KRUS posiadających stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

W ramach projektu oferowaliśmy:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Moduły uzupełniające do szkoleń zawodowych
 • Moduły szkoleniowe z zakresu Zielonych Miejsc Pracy
 • Warsztaty aktywizujące

Szkolenia zawodowe z zakresu:

 • „Prowadzenie ekologicznej agroturystyki” (70 godzin)
 • „Ogrodnik terenów zielonych” (90 godzin)
 • „Opiekun osób starszych z modułem masażu” (90 godzin)
 • „Kucharz regionalny” (90 godzin)
 • „Spawanie metodą MIG/MAG” (146 godzin)
 • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” (110 godzin)
 • „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą kas fiskalnych” (80 godzin)

Po zakończeniu szkoleń zawodowych każdy z uczestników projektu  miał możliwość dodatkowo wziąć udział w jednym z trzech modułów dodatkowych:

 • „Język angielski” (36 godzin)
 • „Obsługa komputera” (36 godzin)
 • „Przedsiębiorczość” (36 godzin)

Rezultaty

602 osoby odchodzące z rolnictwa objęte zostały wsparciem doradczo-szkoleniowym, w tym 363 Kobiety i 239 Mężczyzn.

Zrealizowano doradztwo zawodowe w ramach 54 grup

Zrealizowano następujące szkolenia zawodowe:

 • „Prowadzenie ekologicznej agroturystyki” – 9 grup
 • „Ogrodnik terenów zielonych” – 8 grupy
 • „Opiekun osób starszych z modułem masażu” – 6 grup
 • „Kucharz regionalny” – 13 grup
 • „Spawanie metodą MIG/MAG” – 5 grup
 • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” – 10 grup
 • „Pracownik administracyjno-biurowy” – 8 grup

Dodatkowo zrealizowano następujące szkolenia uzupełniające:

 • „Język angielski” – 16 grup
 • „Obsługa komputer” – 25 grup
 • „Przedsiębiorczość” – 24 grupy