Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2002 r.

Opis

W okresie od grudnia 2002r. do czerwca 2003r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako Lider zrealizował projekt o nazwie "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2002 r.", finansowany ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Niniejszy projekt zrealizowany został przez szkoły znajdujące się przy ośrodkach terenowych ZDZ Białystok. Każda z 11 szkół organizowała odrębne szkolenia kierowane do mieszkańców terenów wiejskich. Wszystkie szkolenia były ukierunkowane bądź na zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców wsi bądź na podnoszenie kwalifikacji rolników.

Zorganizowano łącznie 7 szkoleń z zakresu prowadzenia księgowości komputerowej dla 210 osób, 7 szkoleń z zakresu zastosowania komputera w biznesie dla 210 osób, 6 szkoleń z zakresu prowadzenia rachunkowości rolnej dla 180 osób oraz jedno szkolenie kosmetyczne z elementami wizażu dla 24 osób. Na szkolenia kwalifikowane były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim posiadające miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.