Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Phare 2001 SSG - Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja Zatrudnienia i RZL - Województwo Podlaskie

Opis

eu-flag68x45rzl logo77x45

W okresie od października 2003r. do grudnia 2004r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako członek konsorcjum, w skład którego wchodziło IMC Consulting Ltd. (Lider), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Lubelska Fundacja Rozwoju realizował projekt o nazwie "Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja Zatrudnienia i RZL" - Województwo Podlaskie, finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare 2001 SSG oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia oraz wzrost przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Oprócz szkoleń dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, organizowane były kursy dla menedżerów i pracowników małych i średnich firm. Ponadto projekt miał za zadanie wsparcie szkół zawodowych w dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w tym projekcie zrealizował szkolenia zawodowe dla 1275 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, osoby uczestniczące w programie będą mogły znaleźć miejsce pracy lub zachować obecne.