Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Pomoc w uzyskaniu okresowego zatrudnienia dla grupy 500 osób

Opis

W okresie od września 2001r. do grudnia 2001r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował projekt o nazwie "Pomoc w uzyskaniu okresowego zatrudnienia dla grupy 500 osób" finansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany był na terenie wszystkich powiatów woj. Podlaskiego. Celem projektu było pozyskanie 500 miejsc pracy na okres 2 miesięcy dla osób bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich. W pierwszej fazie projektu ZDZ Białystok przeprowadził rekrutację wśród osób bezrobotnych, głównie na pracowników fizycznych i administracyjno - biurowych, zgodnie z wymogami określonymi przez pracodawców. Osoby te przez 2 miesiące były zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach z możliwością przedłużenia na okres dłuższy po zakończeniu projektu. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku sprawował ponadto bezpośredni nadzór na prawidłowym przebiegiem projektu, kontrolując właściwy przebieg okresowego zatrudnienia beneficjentów przez pracodawców.