Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Phare 2000 SSG - "Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem"- Województwo Podlaskie

Opis

eu-flag68x45rzl logo77x45

W okresie od grudnia 2002r. do lutego 2004r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako członek konsorcjum, w skład którego wchodziło IMC Consulting Ltd. (Lider) oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku realizował projekt o nazwie "Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem" - Województwo Podlaskie, finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare 2000 SSG oraz budżetu państwa.

Projekt obejmował bezpłatne szkolenia zawodowe i z zakresu przedsiębiorczości oraz poradnictwo zawodowe dla grupy 3300 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Celem projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród beneficjentów oraz tempa wprowadzania alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej szczególnie na obszarach wiejskich. ZDZ Białystok w tym projekcie przeszkolił 2200 osób.