Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Lokalna Koalicja MŚP 50+

Lokalna Koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania wiekiem w MŚP powstała w lutym 2012r. w Hajnówce.

O koalicji

Lokalna Koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania wiekiem w MŚP powstała w lutym 2012r. w Hajnówce.

Ośrodek ZDZ w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował jedno z zadań projektu „Innowacje 50+ program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia” - Laboratorium MŚP. W ramach zadania opracowano i testowano w małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu hajnowskiego innowacyjne rozwiązania w zakresie intermentoringu i wdrażania strategii zarządzania wiekiem. Po zakończeniu realizacji tych działań zaproszono właścicieli, kadrę kierowniczą oraz pracowników do udziału w pracach Lokalnej Koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia. 
Pomysł utworzenia Lokalnej Koalicji w tym zakresie spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnych firm (nie tylko z sektora MŚP).

W lutym 2012 roku odbyło się pięć moderowanych spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, innych przedsiębiorstw i zrzeszeń pracodawców, osób prawnych działających na rynku pracy i w jego otoczeniu, instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tematyką spotkań była aktywność zawodowa pracowników 50+ oraz zarządzanie wiekiem w MŚP na terenie powiatu hajnowskiego. Uczestnicy spotkania po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron oraz zidentyfikowaniu szans i zagrożeń płynących z otoczenia, wyznaczyli cele, które należy osiągnąć, aby poprawić sytuację pracowników 50+ na rynku pracy. Na spotkaniach zostały wyznaczone działania pozwalające osiągnąć zamierzone cele oraz zasady współpracy, odpowiedzialności członków koalicji przy realizacji wyznaczonych zadań. 
W skład „Lokalnej Koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania wiekiem w MŚP”

 1. Areszt Śledczy w Hajnówce
 2. Bank Spółdzielczy w Hajnówce
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce
 4. Hajnowski Klub Sportowy „Żubr”
 5. Kurier Poranny w Hajnówce
 6. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
 8. Park Wodny w Hajnówce
 9. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
 11. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce
 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sawiccy” Sp. J. w Hajnówce
 14. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Hajnówce
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce
 16. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce
 17. Telewizja Kablowa Hajnówka Sp. J.
 18. Urząd Miasta w Hajnówce
 19. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 20. Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. w Hajnówce

Po zakończeniu działań projektowych członkowie koalicji w dalszym ciągu kontynuują spotkania w grupach roboczych i realizują działania  na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia na terenie powiatu hajnowskiego.