Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Lokalna Koalicja Kobieta 50+

W dniu 29 lutego 2012 roku w Hotelu Branickich nastąpiło uroczyste podpisanie "Strategii Działania Lokalnej Koalicji na rzecz wzrostu aktywności zawodowej Kobiet 50+ z obszaru powiatu białostockiego i miasta Białystok na lata 2012 – 2013” przez partnerów koalicji w obecności przedstawicieli miasta Białegostoku i Starostwa Powiatowego, Powiatowej Rady Zatrudnienia i zaproszonych gości.

O Koalicji

W dniu 29 lutego 2012 roku w Hotelu Branickich nastąpiło uroczyste podpisanie "Strategii Działania Lokalnej Koalicji na rzecz wzrostu aktywności zawodowej Kobiet 50+ z obszaru powiatu białostockiego i miasta Białystok na lata 2012 – 2013” przez partnerów koalicji w obecności przedstawicieli miasta Białegostoku i Starostwa Powiatowego, Powiatowej Rady Zatrudnienia i zaproszonych gości.

Prace Lokalnej Koalicji na rzecz Kobiet 50+ zostały zainicjowane przez lidera – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, który zaprosił do nawiązania partnerstwa z organizacje i osoby mającymi wpływ na kształtowanie się rynku pracy w województwie podlaskim, a w szczególności w m. Białystok i powiecie białostockim.

W skład Lokalnej Koalicji na rzecz Kobiet 50 + wchodzą instytucje i osoby, których misją jest działanie na rzecz poprawy aktywności zawodowej pracowników białostockich, podlaskich firm, rozwoju tych firm.

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 2. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku
 6. Narodowe Forum Doradztwa Kariery - Oddział Podlaski
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 8. PROMARKET Anna Nowacka
 9. Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji
 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - obserwator z ramienia IP2
 11. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 12. Wyższa Szkoła Ekonomicza w Białymstoku
 13. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Strategia działania Lokalnej Koalicji na rzecz wzrostu aktywności zawodowej Kobiet 50+ z obszaru powiatu białostockiego i miasta Białystok na lata 2012 – 2013".

Lokalna Koalicja na rzecz Kobiet 50+ jest otwarta na współpracę, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno instytucje jak i osoby.

Zachęcamy też do korzystania z wypracowanych przez nas rozwiązań i działań, a przede wszystkim do organizowania Lokalnych Koalicji w każdym powiecie, gminie, mieście. Działając wspólnie możemy zrobić więcej!

Kontakt:

Lider LK – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel/fax +48 85 742 41 51

e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl