Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Portugalskie doświadczenie – zagraniczne staże dla uczniów szkół ZDZ

Aktualności

portugalia staż zdzRekutacja II grupy wyjazdowej rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do uczestnictwa w stażu w Portugalii!

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 20.10.2017r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Staże trwają 2 tygodnie, w zadodach: fryzjer, technik transportu kolejowego oraz spedytor.

Udział bezpłatny!

Nie zwlekaj liczba miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.


Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do uczestnictwa w stażu w Portugalii!

Oferujemy:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka portugalskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji listopad 2016 – styczeń 2017.
 • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Lizbonie (Portugalia), w terminie 22.01.2017 – 04.02.2017r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego oraz opiekę.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 26.10.2016r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

image002

W okresie 01.09.2016r – 30.04.2018r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Portugalskie doświadczenie – staże zagraniczne dla uczniów szkół ZDZ" nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025601 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partner zagraniczny:

CASA DA EDUCACAO – Sapere Aude 

Cel projektu:

 • rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
 • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 50 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodach Technik usług fryzjerskich, Technik spedytor oraz technik taboru kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ oraz 4 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2016/17 oraz 2017/18.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka portugalskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji listopad 2016– styczeń 2017 (I grupa) oraz październik 2017 – styczeń 2018 (II grupa)
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowew Lizbonie (Portugalii): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, w firmach logistycznyc oraz transportowych w terminie 23.01.2017 –03.02.2017r I grupa oraz 22.01.2018 – 02.02.2018r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Portugalii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 4 nauczycieli zawodu (fryzjerstwa) weźmie udział w 2-tygodniowym szkoleniu job shadowing w akademiach/ salonach fryzjerskich w Lizbonie.

Rezultaty

 • 50 uczenów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik spedytor, technik transportu kolejowego odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Lizbonie (Portugalia). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich, Metrze lizbońskim oraz firmie spedycyjnej, gdzie uczeniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczennice otrzymały certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
 • 4 nauczycieli praktycznej nauki fryzjerstwa uczestniczyło w job - shadowing w instytucjach związnych z kształceniem zawodu fryzjera.
 • Przed wyjazdem na staż uczniowie uczestniczyli w 30-godzinnym kursie języka angielskiego zawodowego
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczeniowie poznawali kulturę i obyczaje Portugalii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Zwiedzili Lizbonę, Sintrę, Fatimę.