Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Praktyka zagraniczna kluczem do przyszłości uczniów kształcących się z zawodzie fryzjera

TYTUŁ

logo Program LLP PL

 W okresie 01.09.2012r – 31.03.2014r. ZDZ w Białymstoku realizował projekt mobilności Praktyka zagraniczna kluczem do przyszłości uczniów kształcących się z zawodzie fryzjera finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”. Nr umowy: 2012-1-PL1-LEO01-27625

Cel projektu:

  • rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi – absolwentów szkół zawodowych, dzięki udziałowi w stażu zagranicznym

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
  • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt objął wsparciem 40 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodzie Technik usług fryzjerskich w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ. W projekcie mogli wziąć uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14.

Oferowane wsparcie:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60- godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji październik 2012 – styczeń 2013 (I grupa) oraz październik 2013 – styczeń 2014 (II grupa)
  • 3-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), w kompleksie edukacyjnym w Cheste i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną w terminie 27.01.2013 – 16.02.2013r. (I grupa) oraz 26.01.2014 – 15.02.2014r. (II grupa) . Uczestnicy stażu czerpali wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne (lekcje języka na miejscu stażu), a także poznawali kulturę i obyczaje autonomicznego regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

Rezultaty

  • 40 uczennic odbyło 3-tygodniowy staż w Hiszpanii
  • 47 uczesnnic uczestniczyło w kursie języka hiszpańskiego