Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Phare 2000 SSG - "Rozwój Zasobów Ludzkich - Zintegrowane wsparcie szkoleniowe dla młodzieży wiejskiej zagrożonej bezrobociem" - Województwo Warmińsko - Mazurskie

Opis

eu-flag68x45rzl logo77x45

W okresie od grudnia 2002r. do lutego 2004r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako członek konsorcjum, w skład którego wchodziła duńska firma AMU North Jutland (Lider) oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizował projekt o nazwie "Rozwój Zasobów Ludzkich - Zintegrowane wsparcie szkoleniowe dla młodzieży wiejskiej zagrożonej bezrobociem" - Województwo Warmińsko - Mazurskie, finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare 2000 SSG oraz budżetu państwa.

Celem projektu było pobudzenie do aktywności zawodowej bezrobotnej młodzieży z terenów wiejskich. Zintegrowane wsparcie szkoleniowe polegało na zaoferowaniu uczestnikom projektu wielomodułowych szkoleń. Ich celem było w pierwszym etapie - podwyższenie gotowości do proaktywnych zachowań bezrobotnych beneficjentów na rynku pracy. Służyły temu zajęcia aktywizująco - motywujące. W drugim etapie uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości, które podniosły ich konkurencyjność na rynku pracy i przygotowały do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu przeprowadzono 112 szkoleń. We wszystkich szkoleniach łącznie brało udział 2783 beneficjentów, z czego ZDZ Białystok przeszkolił 570 osób.