Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Szkolenia zawodowe dla osób z terenów wiejskich i miast do 15 tys. mieszkańców w woj. Warmińsko - mazurskim

Opis

Poczynając od 2001r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zrealizował szereg projektów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pod nazwą "Szkolenia zawodowe dla osób z terenów wiejskich i miast do 15 tys. mieszkańców w woj. Warmińsko - mazurskim".

W trzyletnim okresie zrealizował szkolenia o różnorodnej tematyce zawodowej, m.in.: "Mechaniczna obróbka drewna z obsługą wózków jezdniowych i pilarek spalinowych", "Mechanik silników motorowodnych", "Kurs podstawowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla służb BHP (inspektorów BHP) "Nowoczesny sprzedawca", "Samodzielny sprzedawca", "Tynkarz - glazurnik", "Spawacz stali węglowych w osłonie gazów metodą 135", "Ogrodnik terenów zielonych", "Księgowość komputerowa", "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych", "Kucharz z modułem języka obcego". Ponadto realizował projekty "Organizacja okresowego zatrudnienia osób z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców w woj. Warmińsko - mazurskim". Łącznie zorganizował zatrudnienie w różnorodnej gamie zawodów i na różny okres dla ok. 280 osób.