Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Kurs ONLINE Kadry i płace

Na naszym kursie nauczysz się:

- Zakładać i prowadzić teczki akt osobowych,

- Tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów, itp.

- Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek,

- Zasad zawierania umów cywilnoprawnych,

- Wyliczać wynagrodzenia,

- Rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- Obsługi programów kadrowo-płacowych

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą pracować w dziale kadr i płac.

secretary 2199013 1920

Zakres szkolenia

Zajęcia teoretyczne - 75 godz.

Prawo pracy i kadry,

Umowa o pracę i czynniki zmieniające,

Przepisy wewnątrzzakładowe w organizacji,

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

Deklaracje ZUS,

Umowy cywilnoprawne - rozliczanie umów.

Zajęcia komputerowe - 45 godz.

Obsługa programu Płatnik,

Obsługa programu Optima, w tym:

- świadczenia i wydajność pracy,

- wynagrodzenia i elementy składowe,

- zaliczki na podatek dochodowy,

- wskaźniki wynagrodzeń.

 

Czas trwania i termin kursu

Czas trwania kursu: 120 godzin

Termin: 28 kwietnia 2021

Zajęcia będą odbywały sie 2-3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów typu Skype. Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej (i papierowej przed rozpoczęciem szkolenia) i zadania do wykonanania. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.

Prowadzący szkolenie

Praktycy prawa pracy, wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem.

Zapisy i informacje

Cena szkolenia komercyjnego: 2400,00 zł (możliwość płatności w ratach)

Masz poniżej 30 lat i nie pracujesz? Możesz odbyć szkolenie ZA DARMO  w ramach projektu unijnego.

W projekcie mogą brać udział osoby, które:

  • mają poniżej 30 lat
  • nie pracują - osoby takie nie mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy, nie mogą być na KRUSie, rencie, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, itp.
  • chcą powrócić na rynek pracy, tzn. poszukują pracy, są gotowe na zatrudnienie bądź odbycie stażu zawodowego

Masz Bon na szkolenia?

Możesz odbyć kurs płacąc tylko 15% ceny!

(*kuz - kurs umiejętności zawodowych AU.35_2)

Zapisz się na kurs przez Bazę Usług Rozwojowych

Nie masz bonu a chciałbyś mieć?

Sprawdź, jak możesz się dostać na projekt Bony na szkolenia

 

Zapisy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Anna Niczyporuk, a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl, 85 675 13 89