Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Kurs Kadry i płace

Na naszym kursie nauczysz się:

  • Zakładać i prowadzić teczki akt osobowych,
  • Tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów, itp.
  • Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek,
  • Zasad zawierania umów cywilnoprawnych,
  • Wyliczać wynagrodzenia,
  • Rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowy,
  • Obsługiwać program Płatnik.

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą pracować w dziale kadr i płac.

secretary 2199013 1920

Zakres szkolenia

Zajęcia teoretyczne - 75 godz.

Prawo pracy i kadry,

Umowa o pracę i czynniki zmieniające,

Przepisy wewnątrzzakładowe w organizacji,

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

Deklaracje ZUS,

Umowy cywilnoprawne - rozliczanie umów.

Zajęcia komputerowe - 45 godz.

Obsługa programu Płatnik,

Obsługa programu Optima, w tym:

- świadczenia i wydajność pracy,

- wynagrodzenia i elementy składowe,

- zaliczki na podatek dochodowy,

- wskaźniki wynagrodzeń.

 

Czas trwania i termin kursu

Czas trwania kursu: 120 godzin

Termin: marzec 2024

Zajęcia będą odbywały sie w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych

Sposób realizacji szkolenia

Kurs będzie realizowany stacjonarnie w przestronnych salach wykładowych i pracowniach komputerowych. 

Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej (i papierowej przed rozpoczęciem szkolenia) i zadania do wykonanania.

Prowadzący szkolenie

Praktycy prawa pracy, wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem.

Zapisy i informacje

Cena szkolenia komercyjnego: 2400,00 zł (możliwość płatności w ratach)

 

Zapisy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Anna Niczyporuk, a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl, 85 675 13 89