Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Jednolity rynek europejski przyjazny prowadzeniu działalności gospodarczej

Opis

W okresie od września 2002r. do lutego 2003r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zrealizował projekt o nazwie "Jednolity rynek europejski przyjazny prowadzeniu działalności gospodarczej", finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

Zadaniem projektu było przeszkolenie 100 osób, głównie młodzieży pochodzącej ze szkół ekonomicznych. Głównym celem było zaktywizowanie młodych ludzi do przedsiębiorczości i zainspirowanie ich do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Podczas szkoleń beneficjentom przekazana została wiedza na temat zasad funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem polityki monetarnej i wynikających z niej uwarunkowań dla polskich przedsiębiorców. Dostarczona wiedza i umiejętności miały za zadanie pozwolić na dokonanie świadomego wyboru, co do form organizacyjno-prawnych, finansowania oraz opodatkowania działalności.