Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

ZPORR 2004-2006 Rozszerzanie umiejętności komunikacyjnych mieszkańców regionu - Województwo Podlaskie

Opis

zporr logo92x45efs logo65x45eu-flag68x45

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w październiku 2007 r. zakończył realizację projektu „Rozszerzanie umiejętności komunikacyjnych mieszkańców regionu” na terenie 11 powiatów województwa podlaskiego. Został on wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Jego realizacja była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Projekt skierowany był łącznie do 780 osób pracujących, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych i umiejętności komunikacyjnych, zamieszkałych w powiatach: augustowskim, białostockim (powiat grodzki i ziemski), bielskim, grajewskim, hajnowskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim (powiat grodzki i ziemski) oraz zambrowskim. W jego ramach przewidziane były bezpłatne szkolenia językowe (z języka angielskiego lub niemieckiego na różnym poziomie zaawansowania, dostosowanym do umiejętności uczestników) połączone z nauką obsługi komputera na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy, którzy osiągneli najlepsze wyniki, otrzymali możliwość kontynuacji nauki języka obcego na wyższym poziomie zaawansowania – również bezpłatnie.

Tożsamy projekt realizowany był przez ZDZ z powodzeniem również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców tego regionu. Przyjęcie go do realizacji na terenie Podlasia stanowi przykład powielania dobrych praktyk.