Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

ZPORR 2004-2006 - Wykorzystanie IPD na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych - Województwo Podlaskie

Opis

zporr logo92x45efs logo65x45eu-flag68x45

„Atmosfera na kursie jest miła.” „Kadra kierownicza i pedagogiczna stara się na najwyższym poziomie zapewnić nam podnoszenie naszych kwalifikacji.” „W przerwach otrzymujemy napoje i ciastka.” „Bardzo dobre przygotowanie osoby prowadzącej. Ma ogromną wiedzę i potrafi ją przekazać.” – to tylko niektóre wypowiedzi osób, które uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w ramach projektu „Wykorzystanie IPD na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych”.

Projekt – realizowany na terenie województwa podlaskiego od marca 2005r. do końca lipca 2006r. – współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Jego celem była poprawa kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia jako sektora podlegającego restrukturyzacji. Oferowane szkolenia miały na celu nie tylko podniesienie umiejętności personelu medycznego przydatnych w jego codziennej pracy, ale także nabycie nowych kwalifikacji, które mogą okazać się niezbędne w przypadku konieczności poszukiwania nowego zatrudnienia w pokrewnym zawodzie.

Projekt objął swoim zasięgiem teren 10 powiatów województwa podlaskiego: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, m. Łomża, łomżyński, m. Suwałki, zambrowski.

W pierwszym etapie projektu jego uczestnicy (770 osób) przeszli przez poradnictwo zawodowe, w trakcie którego opracowywali Indywidualne Plany Działań (IPD). Na ich podstawie wraz z doradcą zawodowym dokonali wyboru jednego z trzech rodzajów szkoleń, które najbardziej odpowiadało ich potrzebom i predyspozycjom zawodowym: prawo jazdy kat. B, masaż sportowo-leczniczy lub język angielski. Wszystkie szkolenia zostały wzbogacone o zagadnienia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. W ramach szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a także poczęstunek i napoje w trakcie przerw w zajęciach. W razie potrzeby mogli też skorzystać z bezpłatnej opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – zwłaszcza wśród kobiet. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 36 szkoleń, w których udział wzięło 557 osób, w tym 543 kobiety. Absolwenci kursów – 525 osób, w tym 12 mężczyzn – otrzymali certyfikaty ukończenia szkoleń poświadczające zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.