Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze kadr dużych przedsiębiorstw

O projekcie

Projekt „Szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze kadr dużych przedsiębiorstw” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-155/11-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 02.01.2012 - 31.12.2013.

Celem projektu było zdobycie przez 560 kobiet i 485 mężczyzn stanowiących kadrę poniższych przedsiębiorstw, wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności z obszaru zarządzania, obsługi klienta, ustawodawstwa, kompetencji językowych i komputerowych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku.

Powyższy cel zostały osiągnięte w wyniku realizacji szkoleń:
 1. dla firmy ARHELAN Burzyńscy S.J.

 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie personelem
 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych
 • Motywowanie pracowników
 • Standardy obsługi klienta
 • Skuteczny coaching w zarządzaniu
 • Zarządzanie w procesie sprzedaży
 • Ocena pracownicza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Zarządzanie w sytuacjach zmiany
 • Organizacja czasu pracy

2. dla firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna

 • Kierowanie zespołem
 • Budowanie wizerunku firmy
 • Skuteczna komunikacja
 • Obsługa klienta z elementami negocjacji
 • Tajemnica handlowa
 • I pomoc i nadzór nad bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Język angielski
 • Język niemiecki

3. dla firmy KAN sp. z o. o.

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i zagadnienia z zakresu prawa podatkowegoo
 • Controling
 • Zarządzanie finansami
 • E-marketing
 • Grafika komputerowa

4. dla firmy CHM sp. z o. o.

 • „Od grupy do zespołu”
 • Zarządzania strategicznego
 • ABC ZZL (podstawy zarządzania, rekrutacja, motywacja, oceny, rozwój)
 • Obsługa klienta
 • Podstawy komunikacji

5. dla firmy SUEMPOL sp. z o. o.

 • Kierowanie zespołem
 • Skuteczny coaching w zarządzaniu
 • Zarządzanie personelem
 • Organizacja czasu pracy
 • Pierwsza pomoc i nadzór nad bezpieczeństwem pracy
 • Tajemnica handlowa
 • Cykl 3 szkoleń finansowo-księgowych tj.:
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości i ubezpieczeniach społecznych na rok 2013,
 • Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług na 2013,
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych na rok 2013
 • Obsługa wózków widłowych
 • Język angielski

6. dla firmy PRONAR sp. z o. o.

 • Kierowca wózka jezdniowego
 • Obsługa suwnic
 • Spawanie metodą TIG
 • Telemarketing, sprzedaż przez telefon na poziomie B2B
 • Zamówienia publiczne
 • Prowadzenie prezentacji handlowych

7. dla firmy SAMASZ sp. z o. o.

 • Budowanie wizerunku firmy i komunikacja z klientem
 • Negocjacje handlowe i tajemnica handlowa dla 22 osób (2grupy*16h/grupę)
 • Kadrowo-płacowe