Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja

Harmonogramy szkoleń: