Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Szerokie horyzonty

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIEMIATYCZACH PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU


image "Szerokie horyzonty - mobilnosc międzynarodowa


na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych"

 

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

 

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

UWAGA: Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie!

 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • 2 - miesięczny staż zawodowy w zagranicznych firmach
 • kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe
 • atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu.

Nie zwlekaj zapisz się do projektu!

Szczegółowe informacje dostępne w Ośrodkach ZDZ lub na stronie www.zdz.bialystok.pl

 

 

Czytaj więcej http://siemiatycze.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/182-szerokie-horyzonty.html