Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

CZAS NA STAŻ - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

image                                                                                             

    Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

  • w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
  • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: grajewski, moniecki, augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki
  • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują(tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajeciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejetności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

  • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
  • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(10godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
  • wsparcie psychologiczne (śr. 6godz./os.)
  • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

  • Stypendia stażowe – 997,40 zł. netto miesięcznie
  • Zwrot kosztów dojazdu na staże
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

 Informacje:

Czytaj więcej http://grajewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/153-czas-na-staz-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia.html