Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Egzamin!!!

19  stycznia 2017r  w naszym Ośrodku odbędzie się weryfikacja uprawnień energetycznych (elektrycy, gazownicy, palacze) w zakresie eksploatacji i dozoru.

Egzamin kwalifikacyjny zdawany jest przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.elektryczną

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 87 615 11 57

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!!

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/201-egzamin.html