Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Staż za granicą?

image Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach: gastronomiczno-hotelarskiej, turystycznej, fryzjersko-kosmetycznej, opieki nad osobami zależnymi

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

  • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
  • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego(podregion ełcki)
  • są nieprzerwalnie bezrobotne od min. 6 miesięcy
  • kształciły się lub miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie
  • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/174-staz-za-granica.html