Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Rozpoznania rynku

Projekt "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja" RPWM.10.05.00-28-0004/16

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek