Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz słuchaczy do składania dokumentów rekrutacyjnych do naszych szkół dziennych i zaocznych w Białymstoku:

SZKOŁY DZIENNE

szkoły dzienne BiałystokZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne
Liceum Ogólnokształcące - klasa o profilu dietetyka i wizaż
- 3-letnie na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia 
Technikum

Technik usług fryzjerskich

Technik grafiki cyfrowej i poligrafii

4-letnie na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjer 3-letnia na podbudowie gimnazjum docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Dwa zdjęcia
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie
     

SZKOŁY ZAOCZNE

szkoły zaoczne BiałystokZAPOZNAJ SIĘ Z OPISAMI POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

Szkoła Zawód Podbudowa Dokumenty rekrutacyjne
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne - 3-letnie na podbudowie gimnazjum lub zsz docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Szkoła Policealna Technik usług kosmetycznych 2-letnia szkoła zaoczna na podbudowie lo

docPodanie o przyjęcie do szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie kosmetyczki

Fryzjerska Szkoła Zaoczna (KKZ)

Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

roczna szkoła zaoczna

 

2-letnia szkoła zaoczna

 

Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
Trzy zdjęcia (37 mm x 52 mm)
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do naukiw zawodzie fryzjer/ technik usług fryzjerskich
 

 

Poznaj również ofertę innych szkół ZDZ w regionie

Znajdź Szkołę lub ośrodek