Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
fryzjer_phone fryzjer_phone_landscape fryzjer_tablet fryzjer_main

Zostań fryzjerem - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dowiedz się więcej
czeladniczy_phone czeladniczy_phone_landscape czeladniczy_tablet czeladniczy_main

Zostań czeladnikiem - kursy zawodowe

Sprawdź ofertę
Policealna_phone Policealna_phone_landscape Policealna_tablet Policealna_main

Zostań kosmetyczką - policealna szkoła zaoczna

Dowiedz się więcej
Baza Usług Rozwojowych_phone Baza Usług Rozwojowych_phone_landscape Baza Usług Rozwojowych_tablet Baza Usług Rozwojowych_main

Szkolenia z dofinansowaniem do 88%

Baza Usług Rozwojowych

Najbliższe szkolenia

Aktualności

Projekty

 • Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia
 • POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja
 • Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia
 • Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

front POwer19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 


 

 

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • są w wieku do 30 lat
 • zamieszkują powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki

A) są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

lub

B) są pracujące.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach (tylko dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo).

Dowiedz się więcej

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

pomagamy zwalnianym

Projekt jest skierowany do 160 osób, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, atrakcyjne szkolenia, dotacje oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Dowiedz się więcej

Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Stawiam na Aktywność

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

 

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiaty: ełcki, gołdapski, olecki

A) są bezrobotne lub nieaktywne/ bierne zawodowo (56 osób),

lub

B) są pracujące (34 osoby).

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach (tylko dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo).

Dowiedz się więcej

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Nawe Kwalifikacje - Nowe Perspektywy

  Projekt jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują powiaty: giżycki, piski, węgorzewski

A) są bezrobotne lub nieaktywne/ bierne zawodowo (56 osób)

lub

B) są pracujące (34 osoby) 

W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przedsiębiorstwach (tylko dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dowiedz się więcej

O nas

zdz bialystok siedziba

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym i w tej formie prawnej funkcjonuje do dziś.

czytaj więcej

Egzaminy energetyczne i spawalnicze

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych....

czytaj więcej