Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Baza usług rozwojowych

Logauebony

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje szkolenia dofinansowane w 88% w ramach projektu:

 

"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"

UWAGA!!! Nowy nabór do projektu!

Zaloguj się na stronie www.bonynaszkolenia.pl

 

Sprawdź Szkolenia z dofinansowaniem 88%

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

logobns

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”

 

W Ośrodkach ZDZ można zrealizować kursy z następujących form kształcenia:

Poddziałania 3.2.1

  • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
  • Szkolenia i Kursy językowe
  • Kursy Kompetencji Ogólnych

Poddziałania 3.2.2

  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
  • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)

 

Szkolenia realizowane są przez ośrodki kształcenia w Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Ełku, Gołdapi, Grajewie, Hajnówce, Sokółce, Siemiatyczach, Zambrowie.

Wszystkie szkolenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, na które można dostać dofinansowanie, znajdują się w

  BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

 

dowiedz się więcej o projekcie  BONY NA SZKOLENIA

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek