Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Wybierz podkategorie:

Portugalskie doświadczenie – zagraniczne staże dla uczniów szkół ZDZ

Aktualności

portugalia staż zdzRekutacja II grupy wyjazdowej rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do uczestnictwa w stażu w Portugalii!

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 20.10.2017r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Staże trwają 2 tygodnie, w zadodach: fryzjer, technik transportu kolejowego oraz spedytor.

Udział bezpłatny!

Nie zwlekaj liczba miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.


Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do uczestnictwa w stażu w Portugalii!

Oferujemy:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka portugalskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji listopad 2016 – styczeń 2017.
  • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Lizbonie (Portugalia), w terminie 22.01.2017 – 04.02.2017r.

Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego oraz opiekę.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 26.10.2016r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

image002

W okresie 01.09.2016r – 30.04.2018r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Portugalskie doświadczenie – staże zagraniczne dla uczniów szkół ZDZ" nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025601 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Cel projektu:

  • rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
  • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 50 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodach Technik usług fryzjerskich, Technik spedytor oraz technik taboru kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ oraz 4 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2016/17 oraz 2017/18.

Oferowane wsparcie:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka portugalskiego, kultury i zwyczajów, 30- godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji listopad 2016– styczeń 2017 (I grupa) oraz październik 2017 – styczeń 2018 (II grupa)
  • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowew Lizbonie (Portugalii): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, w firmach logistycznyc oraz transportowych w terminie 23.01.2017 –03.02.2017r I grupa oraz 22.01.2018 – 02.02.2018r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Portugalii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
  • 4 nauczycieli zawodu (fryzjerstwa) weźmie udział w 2-tygodniowym szkoleniu job shadowing w akademiach/ salonach fryzjerskich w Lizbonie.

Znajdź Szkołę lub ośrodek