Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja

O Projekcie

logo RPOWM

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2017 – 30.09.2019
realizuje projekt:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Kadry dla gospodarki

Działanie 2.3 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Celem projektu: Nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez dorosłych 80 kobiet i 60 mężczyzn z podregionu ełckiego poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych od 30.06.2017 do 30.09.2019.

Projekt skierowany jest do 140 osób dorosłych (60 mężczyzn i 80 kobiet), w wieku powyżej 18 roku życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • "Fryzjer" 690 godzin (Ełk, Giżycko)
 • "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" 540 godzin  (Ełk, Giżycko)
 • "Prowadzenie rachunkowości" 520 godzin  (Ełk, Giżycko, Węgorzewo, Olecko)
 • "Prowadzenie sprzedaży" 585 godzin (Gołdap)
 • "Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych" 449 godzin (Ełk, Pisz)
 • "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych" 390 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy" 546 godzin (Ełk)
 • "Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp" 546 godzin (Ełk)

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 10, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Znajdź Szkołę lub ośrodek