Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Oferta edukacyjna

 

Informator - szkoły dzienne Informator - szkoły zaoczne
inf dzienne front min inf zaoczne front min

 

ZDZ w Białymstoku prowadzi w swoich ośrodkach na terenie woj. podlaskiego i warmińsko - mazurskiego szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dorosłych:

W naszych szkołach kształci się około 2 tys. uczniów i słuchaczy.

Zapewniamy

 • doskonałe warunki lokalowe i wyposażenie: pracownie komputerowe, kosmetyczne, fryzjerskie, symulacyjne, poligon budowlany, warsztaty szkoleniowe
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną (nauczyciele mianowani, dyplomowani, z uprawnieniami egzaminatora)
 • dla najlepszych uczniów - stypendium Prezesa Zarządu ZDZ

Kształcimy w zawodach:

 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • dekarz
 • florysta
 • fryzjer
 • kelner
 • opiekun medyczny
 • technik usług fryzjerskich
 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • technik bhp
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik transportu kolejowego
 • technik masażysta
 • technik usług pocztowych i finansowych
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik rachunkowości

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół poszczególnych ośrodków.