Cukiernik - kurs czeladniczy

Zdobądź tytuł Cukiernika potwierdzony egzaminem czeladniczym uprawniającym do wykonywania zawodu.

candy 440974 960 720

Miejsce: ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Cena: 3000,00 zł + opłata za egzamin

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Oferujemy możliwość praktycznej nauki zawodu kucharza i przystąpienie do egzaminu potwierdzającego tytuł zawodowy CZELADNIKA W ZAWODZIE CUKIERNIK  - egzamin w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Czas trwania i termin kursu

Termin: październik 2022

Kurs obejmuje 200 godzin zajęć w tym 105 godz. zajeć praktycznych. 

Zakres szkolenia

Czego nauczysz się na kursie Cukiernika?

W programie: 

  •  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Surowce gastronomiczne
  • Technologia gastronomiczna
  • Podstawy żywienia
  • Maszyny i urządzenia
  • Dokumentacja działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawa pracy, rachunkowość zawodowa
  • Zajęcia praktyczne
  • Ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka odpadami w gastronomii

 

Opłatę za kurs można rozłożyć na 3 raty. Opłata za egzamin wpłacana jest dla Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Zapisy i informacje

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl

j.makal@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 25 17