Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Obsługa wózka widłowego (jezdniowego) z egzaminem UDT

wózek crop

Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapewniamy dogodne godziny zajęć, wykwalifikowaną kadrę oraz własny plac manewrowy do praktycznej nauki jazdy.

Zapisz się na kurs "Operator wózka jezdniowego" już dziś!

 Tel. 85 675 13 89

 bialystok@zdz.bialystok.pl

 ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Cel szkolenia

 Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania i termin kursu

Czas trwania: 35 godz.

Termin: 3 czerwca 2024

Harmonogram spotkań do ustalenia (godziny popołudniowe w tygodniu).

Sposób organizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Zajęcia praktyczne: plac manewrowy  przy ZDZ Białystok, ul. Pogodna 63/1

Co nas wyróżnia?

- posiadamy własny plac manewrowy, uczymy efektywnie jazdy i wszelkich czynności związanych z obsługą, konserwacją wózka.

- po zdanym egzaminie nadajemy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego - tylko takie uprawnienia pozwalają na obsługę wózka jezdniowego w firmach, gdzie większość wózków podlega nadzorowi UDT.

Po ukończonym kursie otrzymujesz:

  •  zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  • świadectwo kwalifikacyjne „E” na wymianę butli gazowych

  • zaświadczenie kwalifikacyjne (Urząd Dozoru Technicznego)

Zapisy i informacje

Cena kursu: 1250 zł

W cenę wliczony jest egzamin Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na wózki jezdniowe oraz egzamin Energetyczny do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych.

 

IMG 3873Informacje i zapisy:  

ZDZ OKZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77, pokój 6

tel. 85 675 13 89

email: bialystok@zdz.bialystok.pl