kurs ECDL Base

 Po ukończeniu naszego kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego ECDL

uzyskasz Certyfikat umiejętności komputerowych na poziomie podstawowym w zakresie czterech modułów:

- podstawy pracy z komputerem,

- podstawy pracy w sieci,

- przetwarzanie tekstów,

- arkusze kalkulacyjne.

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności komputerowe i zdobyć Certyfikat uznawany przez pracodawców w Polsce i innych krajach.

accounting 1928237 19201

Zakres szkolenia

1. tworzenie dokumentu
2. formatowanie tekstu
3. formatowanie strony
4. szablony i style
5. drukowanie dokumentu
6. tabele
7. wstawianie i formatowanie obiektów
8. korespondencja seryjna
9. arkusz kalkulacyjny
10.tworzenie skoroszytu i formatowanie komórek
11.praca z danymi: sortowanie, filtrowanie
12.adresowanie bezwzględne i względne komórek
13.podstawowe formuły
14.wykresy
15.grafika prezentacyjna –tworzenie prezentacji
16. Usługi w sieciach informatycznych
17. poczta elektroniczna
18. nawigacja w sieci
19. bezpieczeństwo w sieci

Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym ECDL Base

Czas trwania i termin kursu

Czas trwania: 80 godz.

Termin: termin do ustalenia po zebraniu grupy chętnych

Zajęcia będą odbywały sie 2-3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Sposób realizacji szkolenia

Kurs będzie realizowany stacjonarnie w OKZ Białystok. Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej i zadania do wykonanania. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.

Prowadzący szkolenie

Instruktor kursów komputerowych z wieloletnim doświadczeniem.

Zapisy i informacje

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77

Anna Niczyporuk, tel. 85 6751389, a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl