Kurs Pracownik administracyjno - biurowy. Prowadzenie sekretariatu

Na kursie Nauczysz sie:

  • konstruowania pism
  • organizacji pracy biurowej i segregowania dokumentów
  •  podstaw komunikacji biznesowej
  • zasad autoprezentacji
  • obsługi komputera w zakresie Internetu, maili, Excela i Worda

 student 849822 1280

Zakres szkolenia

1. Prowadzenie korespondencji

2.  Archiwizacja dokumentacji

3.  Organizacja czasu i miejsca pracy

4. Organizacja narad, spotkań

5. Kontakty z klientami i partnerami firmy

6. Podstawy komunikacji w organizacji oraz komunikacja z klientem

7. Kreowanie wizerunku, zasady dress-code

8. Współpraca w grupie i z przełożonymi

9. Obsługa urządzeń biurowych

10. Podstawy obsługi komputera

- Internet i poczta elektroniczna 

- Edytor tekstu (MS Word)

- Arkusze kalkulacyjne (MS Excel)

Czas twania i termin kursu

Czas trwania kursu: 60 godzin

 Termin kursu: MAJ 2022

Sposób realizacji szkolenia

Kurs realizowany będzie w systemie hybrydowym: online i stacjonarnie.

Kurs będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów typu Skype. Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej i zadania do wykonanania. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.

Prowadzący

Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia spraw biurowych, negocjacji, komunikacji.

Zapisy i informacje

Kontakt: Anna Niczyporuk, tel. 85 6751389, a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl