Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2001 r.


Opis

W okresie od października 2001r. do marca 2002r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zrealizował projekt o nazwie "Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2001 r.", finansowany ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Niniejszy projekt zrealizowany został przez szkoły znajdujące się przy ośrodkach terenowych ZDZ Białystok. Każda z 11 szkół organizowała odrębne szkolenia kierowane do mieszkańców terenów wiejskich. Wszystkie szkolenia były ukierunkowane bądź na zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców wsi bądź na podnoszenie kwalifikacji rolników.

Zorganizowano łącznie 15 szkoleń dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości rolnej dla 450 osób, 15 szkoleń z zakresu komputerowego prowadzenia sprzedaży z obsługą kas fiskalnych dla 225 osób, 4 szkolenia wprowadzające do tematyki prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 120 osób oraz jedno szkolenie kosmetyczne z elementami wizażu dla 24 osób. Na szkolenia kwalifikowane były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim posiadające miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.