Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Nowy START – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa (woj. warmińsko-mazurskie)

O projekcie

nowy start

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2012 – 31.08.2013 realizował projekt „Nowy START – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie (UDA-POKL.08.01.02-28-103/11-00).

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.  

Celem projektu była reorientacja zawodowa 144K i 216M z woj. warmińsko – mazurskiego, odchodzących z rolnictwa.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzając do osiągnięcia ww. celu, zorganizował i zrealizował wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego uczestnicy nabyli umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia poza sektorem rolnictwa. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyniło się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Oferowaliśmy:

 1. Grupowe (3h) i indywidualne (2h) doradztwo zawodowe
 2. Szkolenia zawodowe w dwóch specjalnościach dla każdego z uczestników z zakresu:
 • „Technolog robót budowlanych” (80h) i „Technolog robót wykończeniowych” (60h)
 • „Opiekun osób starszych z modułem masażu” (80h) i „Opiekun osób niepełnosprawnych” (80h)
 • „Spawacz MIG/MAG” (146h) i „Spawacz TIG” (103h)
 • „Kucharz regionalny” (100h) i „Obsługa ruchu turystycznego z elementami hotelarstwa” (60h)
 • „Robotnik ogólnobudowlany z obsługą wózków jezdniowych” (160h) i „Szpachlarz - Malarz” (80h)
 • „Drwal-operator pilarki” (137h) i „Stolarz meblowy” (100h)
 • „Prowadzenie ekologicznej agroturystyki” (70h) i „Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych” (90h)

Ponadto uczestnicy projektu otrzymywali:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia

Rezultaty

Udział w projekcie ukończyły 173 kobiety i 155 mężczyzn. Łącznie 328 osób dla których opracowane zostały Indywidualne Plany Działań. Osoby te uczestniczyły w dwóch z poniższych szkoleń:

 • Technolog robót budowlanych
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Opiekun osób starszych z masażem
 • Opiekun os. niepełnosprawnych
 • Spawanie metodą MiG/MAG
 • Spawanie metodą TIG
 • Robotnik ogólnobudowlany z obsługą wózków widłowych
 • Szpachlarz-Malarz
 • Kucharz regionalny
 • Obsługa ruchu turystycznego z elementami hotelarstwa
 • Drwal - operator pilarki
 • Stolarz meblowy
 • Prowadzenie ekologicznej agroturystyki
 • Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych 
 • Kucharz regionalny
 • Opiekun osób zależnych
 • Kierowca wózków jezdniowych

Łącznie zrealizowano szkolenia w 17 zakresach tematycznych dla 72 grup.