Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze

Opis

W okresie 01.11.2009 – 31.10.2011r. realizowalizowany był projekt „Szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie ogólnych kompetencji zawodowych pracowników ZDZ w Białymstoku. W ciągu 24 miesięcy doskonaliliśmy własnych pracowników zajmujących się organizacją i obsługą procesów dydaktycznych.

Przeprowadzone zostały liczne szkolenia z zakresu:

  • Umiejętności psychospołecznych (Skuteczna komunikacja, Stres i wypalenie zawodowe, Umiejętność zarządzania czasem i efektywna organizacja pracy, negocjacje)
  • Umiejętności menadżerskich (Kierowanie zespołem, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacjach zmiany, Warsztaty z zakresu strategii zarządzania wiekiem)
  • Szkolenia rachunkowe
  • Szkolenia językowe (język angielski)
  • PR w praktyce
  • Coaching z zakresu ICT