Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia

Opis

W okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zrealizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny „Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia” realizowany na podstwaie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, w ramach działania 8.1.1 PO KL.

CEL PROJEKTU:
Podtrzymanie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn poprzez rozwijanie umiejętności pożądanych na regionalnym rynku pracy. Powyższy cel został osiągnięty W wyniku zorganizowania i realizacji 4 cykli bezpłatnych szkoleń, dzięki którym uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

GRUPA DOCELOWA:
Osoby zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, Szkolenia będą realizowane przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego na terenie powiatów: augustowskiego, białostockiego i m. Białystok, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego i m. Suwałki, zambrowskiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Szkolenia dla kadry wykonawczej:
 • Grafik komputerowy
 • AutoCad
 • Kadry i płace
 • Wizaż i stylizacja
 1. Szkolenia dla kadry kierowniczej:
 • Zarządzanie czasem
 • Psychologia zarządzania zespołem
 • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych
 • Negocjacje w biznesie

Rezultaty

 • 776 osób pracujących ukończyło szkolenia w ramach projektu
 • Przeprowadzonych zostało 41 szkoleń zawodowych dla kadry wykonawczej, co stanowi łącznie 3712 godz. szkoleniowych, w tym:
  • Grafik komputerowy,
  • AutoCad,
  • Wizaż i stylizacja,
  • Kadry i płace,
 • Przeprowadzonych zostało 36 szkoleń, co stanowi realizację łącznie 576 godz. szkoleniowych dla kadry kierowniczej (16-godzinne, 2-dniowe wyjazdowe) w tym:
  • Negocjacje w biznesie - 9 szkoleń,
  • Psychologia zarządzania zespołem - 9 szkoleń,
  • Zarządzanie czasem - 9 szkoleń,
  • Trening praktycznych umiejętności kierowniczych - 9 szkoleń,
 • Przeprowadzonych 36 antystresowych sesji warsztatowych, co stanowi łącznie 328 godz. szkoleniowych